De lekkerste kasbonen

Een van de 19 opleidingen bij mbo Westland is Hortitechnics, waar o.a. glastuinbouwers worden op geleid. In deze brede opleidingen leren studenten alles over teelt, bedrijfseconomie, marketing en ondernemen zo is ook een onderdeel van de opleiding het kasproject. Tijdens dit project hebben de studenten kasbonen geteeld en afgelopen week geplukt. De kasbonen worden verpakt in bakjes van 200 gram. Gert Kant, de medewerkers van Beekenkamp en alle personeelsleden van MBO Westland ontvingen de eerste lichting geplukte kasbonen. Eet smakelijk! Wil je meer weten over de opleiding Hortitechnics of een bestelling plaatsen bij de studenten van Hortitechnics? Neem contact op met MBO Westland.

terug naar nieuws