Privacy statement

Datum laatste wijziging: juni 2018

Bescherming van persoonsgegevens
Voor MBO Westland is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website MBO Westland van groot belang. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
Tijdens een bezoek aan de website kan MBO Westland persoonsgegevens verzamelen, zowel direct (via een verzoek om deze gegevens) als indirect. Deze persoonsgegevens worden als volgt behandeld:

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening online beschikbaar te stellen.

De verwerking van persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling namelijk verwerkingen voor het onderwijs.

Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden van derden aangewend.

MBO Westland zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bijzondere persoonsgegevens
MBO Westland tracht niet via deze website bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin MBO Westland wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
MBO Westland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben ons privacy beleid, dan kan je een e-mail sturen naar: info@mbo-westland.nl.

terug naar overzicht