BOL niveau 4 / 3 jaar

Watermanagement

Hoe zorg je ervoor dat een polder droog blijft? Hoe voorkom je dat de natuur verdroogt? Op welke manier houden we ons water schoon en blijft gebruiken van water verantwoord? Met deze vragen en een heleboel andere vragen houden onze studenten Watermanagement zich bezig. Als je voor Watermanagement kiest, dan zoek je mee naar oplossingen. Voor nu en in de toekomst!
Bekijk hier een filmpje over deze opleiding!

Houd het waterschoon en onze voeten droog!

Je houdt je bezig met allerlei zaken die met water te maken hebben, zoals watersystemen, flora en fauna, waterbeheer, analyse van watermonsters, bodemonderzoek, landmeten en veilig werken. Je bent regelmatig buiten om onderzoek te doen en metingen te verrichten, en je leert ook met softwareprogramma’s zoals GIS en CAD om te gaan.

Informatie over de opleiding

Werken of doorleren na de opleiding?

Je wordt opgeleid tot opzichter /uitvoerder groene ruimte (niveau 4, opleidingscode 25617) of vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (niveau 3, opleidingscode 25620). Na deze opleiding kun je bij diverse organisaties aan de slag. Denk aan waterschappen, gemeenten of provincies, technische of ecologische adviesbureaus of aannemersbedrijven.

 

De meeste van onze studenten studeren verder aan het hbo. De opleiding sluit aan op hbo-opleidingen als Watermanagement, Kust en Zee management, Bos- en natuurbeheer, Civiele techniek, Landscape and Environment Management en Ruimtelijke ontwikkeling.

Opbouw van de opleiding

Vakken tijdens deze opleiding:
 • Autocad
 • Bodemkunde
 • Landmeten
 • Watermetingen
 • Ecologie (o.a. flora & fauna)
 • GIS
 • Projectmanagement
 • VCA
 • Nederlands
 • Engels
 • Loopbaan/Burgerschap
 • Rekenen

Toelatingseisen / benodigde vooropleiding

De wettelijke toelatingseisen voor deze opleiding vind je hier.

Wat kost de opleiding?

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

 

Kosten BOL jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

 

Kosten BOL ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

 

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

 

Overige verplichte kosten
Hiernaast zijn er nog kosten voor boeken en materialen.

"Het fijne van deze opleiding is dat echt alles wat je doet gericht is op het vak. Of we nu teksten maken of rekenen, de opdracht staat altijd in de context van echte praktijkcases. We hebben het in de lessen over ‘klimaatverandering’, ‘de zeespiegelstijging’ en ‘verzilting van de kustgebieden’. Onderwerpen die ertoe doen voor onze toekomst." Max Schellevis 3e jaars Watermanagement

jongen achter bureau met kaart